Lieky pripravené farmaceutom alebo ošetrovateľom

Ošetrovateľ alebo Farmaceut každý týždeň pripravuje správne lieky pre jednotlivých pacientov.

Bezpečnejšia liečba bez chýb

Predchádza sa chybám, ktoré sa bežne spájajú s podávaním liekov, čo znamená zlepšenie účinnosti liekov a následne väčšie blaho a vyššiu kvalitu života.

Garancia bezpečnosti a kvality

Lieky sú balené v hermeticky uzatvorenej nádobe, čo znamená, že nie je možné s nimi manipulovať až do ich podania. To znamená, že ich kvalita, stabilita a účinnosť sú zaručené.

Výhody MSDL – pre sociálne a zdravotnícke zariadenia na Slovensku

Zníženie časovej náročnosti na prípravu liekov pre klientov/pacientov.

Viac času stráveného s klientom.

Rodinní príbuzní môžu sledovať svoju mamu alebo otca či pravidelne užíva lieky.

Zníženie chýb v predávkovaní alebo poddávkovaní klientov/pacientov.

Minimalizovanie chýb pri podávaní liekov sestrou.

Kontinuálna medikamentózna liečba klienta vo Vašom zariadení.

Jednoduchý audit liekov vykonávaný vedúcou sestrou a priehľadnosť v užívaní liekov klientmi.

Zlepšenie komunikácie medzi multidisciplinárnym, zdravotníckym a ošetrovateľským tímom.

Bezpečné užívanie liekov a ich pravidelnosť.

Zníženie Alergických reakcií medzi inými liekmi.

Bezpečné a rýchle prepustenie klienta z komunitnej starostlivosti do nemocničného zariadenia.

MSDL - Lieky pripravované sestrou, môžu byť podané aj stredne kvalifikovaným personálom -Zdravotnícky asistent.

Sledujte nás aj na FACEBOOKU