Spoločnosť MSDL ponúka zlepšenie liekovej starostlivosti u dlhodobo chorých klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku. A to vo forme, že zariadenia môžu požiadať svoje lekárne, či by im lieky nemohli baliť do MSDL systému. Výhodou MSDL systému je, že lieky sa balia do hermetickej uzavretej nádoby, kde po nabalení liekov sestrou, alebo lekárnikom už nikto nemôže manipulovať s pripravenými liekmi v MSDL systéme. Výhodou MSDL systému je, že lieky sa môžu pripravovať na týždeň pre klienta alebo na 4 týždne pre klienta žijúcom v zariadení sociálnych služieb.  MSDL na týždeň sa pripravuje pre klientov, u ktorých nie je lieková stabilná liečba, kde sa ešte klient nadstavuje na liečbu. MSDL pripravený na mesiac sa používa u klientov, u ktorých je dlhodobá nemenná lieková liečba. Tento MSDL produkt sa využíva v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj v nemocniciach u lôžkach pre dlhodobých chorých pacientov. Veľkou výhodou MSDL systému je, že môžu podávať lieky klientom aj praktické sestry ale aj  asistentky sestry, lebo sú už lieky nabalené a pripravené sestrou.