Monitorovací systém dávkovania liekov (MSDL) je zariadenie, ktoré balí lieky do hermeticky uzatvoreného obalu a obsahujúceho kapsuly alebo tabletky, ktoré má pacient užívať naraz v istom čase v priebehu dňa. Taktiež obsahuje aj všetky informácie potrebné na zabezpečenie správneho podávania dávky. Použitie týchto systémov zahŕňa proces, pri ktorom sa lieky odstránia z pôvodnej nádoby, aby sa mohli zabaliť do nových obalov, čo znamená, že je potrebné zohľadniť aj rad opatrení, pokiaľ ide o stabilitu lieku. MSDL – monitorovací systémov dávkovania liekov zaručuje, že liek je stále bezpečný, stabilný a účinný po dobu, na ktorú je zabalený v novom obale.