MSDL-liekový vozík je uzamknuteľný. Je určený pre 60 klientov.