MSDL firma Vám ponúka spoluprácu pri príprave týždenných liekov pre Vašich klientov  žijúcich vo Vašom zariadení. MSDL Vám vie vytvoriť liekový zoznam Vášho klienta, nabaliť lieky do MSDL systému a k tomu zabezpečiť liekový vozík. Čiže budete mať viac času na iné pracovné úlohy, ale bo sa venovať viac svojím klientom. MSDL systém dbá na bezpečnosť Vašich klientov, ale ja Vášho zariadenia sociálnych služieb. Pre viac informácií o MSDL službe kontaktujte nás na tel. čísle: 0948 408 818.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu.