Súčasti

MSDL – monitorovací systémov dávkovania liekov pozostáva z dvoch kľúčových prvkov: jedna časť je vyrobená z kartónu a hliníka, ktorá sa nazýva lieková karta a druhá časť predstavuje blistrové balenie.

Blistrové balenie

K dispozícii je v 4 veľkostiach: malé, stredné, veľké a extra veľké v závislosti od ich hĺbky. Každá uvedená veľkosť jedného blistrového balenia môže byť ďalej prispôsobená rozmermi karty. Poskytujeme tiež blistrové balenia pre lieky citlivé na svetlo.

Lieková karta

Liekové karty sú k dispozícii so studeným pečatením a sú vyrobené zo 100% obnoviteľných materiálov

Liekové karty spĺňajú certifikáty KVALITY, BEZPEČNOSTI a ENVIROMENTÁLNEHO PROSTREDIA.