Zariadeniam sociálnych služieb, zariadeniam pre seniorov, ADOS a Lekárňam

pomáhame propagovať a predávať monitorovací systém dávkovania liekov (MSDL), aby oslovili rôznych pacientov.

Spoločnosť MSDL poskytuje zariadeniam sociálnych služieb, zariadeniam pre seniorov, ADOS a lekárňam rôzne marketingové nástroje, ktoré pomáhajú propagovať systémy MSDL medzi pacientmi. Navyše, tieto materiály je možné prispôsobiť a upraviť vlastnými logami alebo doplnkovými informáciami.

Ponúkame reklamné letáky, nálepky, on-line bulletiny a podobne.
Sledujte nás aj na FACEBOOKU