MSDL 7-dňové nabalenie liekov pre klienta/pacienta.

Nádobkový liekový systém pozostáva z 28 nádobiek. Do každej nádobky sa zmestí cca 12 tabletiek. Na liekovom zázname sú identifikačné informácie o užívateľovi, predpísaná lieková terapia na daný deň a čas užitia lieku.  Výhodou MSDL dávkovača liekov je, že lieky sú uzavreté a nikto s liekmi nemôže manipulovať. Zrýchľuje sestrám a opatrovateľom podávanie liekov a nedochádza k úniku terapeutickej zložky daného lieku.