MSDL 7-dňové nabalenie liekov pre pacienta.

Nádobkový liekový systém pozostáva z 28 nádobiek. Do každej nádobky sa zmestí cca 12 tabletiek. Na liekovom liste sú identifikačné informácie o užívateľovi, predpísaná lieková terapia na daný deň a čas užitia lieku.